Svensk Samåkningstjänst | Samåk | Bila tillsammans | Arbetsresor | Miljövänligt | Jobbpendling | Fritidsresor


 Hela cermonin bevakades av SLTV.se (Södertälje Lokal Tv)


© Svensk Samåkningstjänst - på internet sedan år 2001
Uppdaterad 2010-02-08Under högtidliga former i Södertälje Stadshus, med Miljöpartiet i Stockholms ordförande Monia Benbouzid som prisutdelare:

Mottog Elisabeth Hörnfeldt (Corporate Environmental Affairs, Scania) och Lars Pousette (VD, Svensk Samåkningstjänst), priset Green Business Price 2009.

- Motivering:
Att med enkla metoder nyttja befintlig teknik och trafik som gör det lätt för anställda inom Scania att halvera miljöpåverkan vid bilkörning.

Green Business Price delas ut av Affärskontakten.se

Priset ges till företag som genom enkelhet och självklarhet bidrar till en minskad belastning på naturresurserna.