Svensk Samåkningstjänst | Samåk | Bila tillsammans | Arbetsresor | Miljövänligt | Jobbpendling | Fritidsresor

Miljöinformation

Samåk!

Du sparar pengar, miljö och tid, samtidigt som du har kul!

I många storstäder tar man sig inte fram snabbare med bil än man tog sig fram på hästskjutsarnas tid.

Så långt har det inte gått i Sverige, visserligen kan det gå långsamt vid rusningstid, i alla fall i våra större städer. Nej, här är det istället avgaserna som är problemet. Varje år dödas fler på grund av bilavgaser än av direkta dödsolyckor i trafiken. Samtidigt är bilen en oerhörd resurs men den nyttjas dåligt. Vi kör omkring med i genomsnitt 1,2 personer i bilen till och från arbetet, och det är en siffra som sjunker.

Jämför det med din lunch idag: Beställ 5 portioner men ät bara en.
Kan fler samåka försvinner en del av bilarna och det går faktiskt fortare att ta sig fram i innerstan för de bilar som blir kvar.


Varje generation sätter sina egna spår på jorden. Alla som sett en arkeolog stråla av lycka över några spår som våra förfäder lämnat i jorden vet också att inte allt skräp vi lämnar är av ondo. Alla generationer och kulturer lämnar spår efter sig. Vad vill vi lämna för spår?Svensk Samåkningstjänst | Tel 08-550 100 55 | support'&'samakningstjanst.se

För att undvika spam, och att vår mailadress kidnappas, skriver vi inte ut mailadressen. Du får själv byta ut '&' mot @.


Senast uppdaterad: 2007-01-24