Svensk Samåkningstjänst | Samåk | Bila tillsammans | Arbetsresor | Miljövänligt | Jobbpendling | Fritidsresor

Om oss...


Svensk Samåkningstjänst AB bildades 2004. Företaget är en avknoppning från IT koncernen Datessa som drev samåkningstjänsten redan från 1997.
- Huvudkontoret har sitt säte i Nykvarn. Sedan november 2008, öppnades ett kontor i Södertälje med en person anställd som koordinator, för bl a strategi och marknadsföring. Övriga uppgifter är att hålla kontakt och serva kunder med information och hjälpa dess personal vid olika fråge ställningar. Dessutom ta fram idéer om hur förbättra systemet dels funktionellt och utseende – helt enkelt göra det attraktivare och lättare att använda. Syftet är att främja samåkning ur miljö- och samhällssynpunkt, och att ge anställda alternativ till arbetsresor.

Unikt ”Intelligent” matchningssystem

Systemet söker efter lämpliga "träffar" (intelligent matchning) dvs. andra som bor i närheten av dig eller längs din resväg och som arbetar nära din arbetsplats. Som Du sedan kan ta kontakt med via systemet, mejla eller helt enkelt ringa (Läs mer - Beskrivning av tjänsten).

Bakgrund

Konsult och programutvecklings företaget Datessa skapade en tävlingsuppgift inför SM i programmering 1986 - uppgift att bygga ett matchningssystem, så att fler skulle kunna åka bil tillsammans. Ett 20- tal lag från hela Sverige ställde upp, där de under 24 timmar skulle klara av att ta fram en fungerande prototyp. Tävlingen blev en succé - Men i brist på möjligheten att var man skulle kunna söka efter samåkningspartner saknades då det inte fanns Internet, lades projektet i byrålådan.

Tio år senare…

… kontaktade några KTH-studenter Datessa - de önskade få en uppgift för ett examensjobb. Tävlingsuppgiften från SM 1986 plockades fram - gör om det här för Internetbruk. Hösten 1996 lanserade Datessa en samåkningstjänst på Internet, som var öppen för alla. Tusentals personer la in sina resor i systemet de första veckorna. Men när julen kom var det dött på Samåkningstjänst. Ingen marknadsförde idén, och det hela slumrade sött.

Vägverket…

… som nu även fått ett ansvar för att minska trafikens skadeverkningar, hade sett fördelarna med samåkning. De beställde en utredning om vad det fanns för system på marknaden just då. Där bl a Datessa´s samåkningssystem omnämndes . Sammanfattningen hamnade på Internet.

År 2001…

… Jönköpings kommun ska minska ”trafikarbetet”. Samåkning kan vara lösningen! Via Internet hittades ett bra matchningssystem - Datessa´s samåkningssystem. Det som behövdes vara att göra tjänsten säker, alltså helt enkelt låsa den och bara öppna för behöriga. Hösten 2001 lanserades den nya Svensk Samåkningstjänsten på Internet.

Idag …

… har Svensk Samåkningstjänst utvecklats till en av de mest stabila och avancerade samåkningssystem bl a utifrån Trivectors utredningar om samåkning som beställts av Vägverket.


Varför…

… ska ditt företag använda just Svensk Samåkningstjänst? Tjänsten bygger på ett intelligent matchningssystem. Vi underhåller och vidareutvecklar tjänsten. Tjänsten är trygg! Endast anställda personer hos anslutna arbetsgivare och privatpersoner, (som är godkända av Svensk Samåkningstjänst). Vi marknadsför den till fler arbetsgivare vilket ökar möjligheterna för dina anställda att hitta samåkare. Du får tips och råd på olika PR-aktiviteter för att synas och du får statistik som visar hur tjänsten används.


* © Svensk Samåkningstjänst - på internet sedan år 2001 * Uppdaterad 2010-01-04 *