Svensk Samåkningstjänst | Samåk | Bila tillsammans | Arbetsresor | Miljövänligt | Jobbpendling | Fritidsresor
Registrering av ny användare


Eftersom din arbetsgivare ej är ansluten till Svensk Samåkningstjänst
så behöver vi lite uppgifter för att kontrollera att du är du.

Ange ditt förnamn:
Ange ditt efternamn:
Födelsedatum:
Arbetsgivare:
Ort:
telefonnummer där vi kan nå dig:
din epostadress:

Så snart vi behandlat din ansökan. Kontaktar vi dig så att du kan börja att söka samåkare.