Svensk Samåkningstjänst | Samåk | Bila tillsammans | Arbetsresor | Miljövänligt | Jobbpendling | Fritidsresor

Nyhetesarkivet

2005-10-07     Luftis samåker

2005-10-06     Eskilstunaföretag erbjuds samåkning

2005-10-05     Landstingspersonal i Örebro på hugget

2005-09-23     Eskilstuna samåker

2005-09-19     Grattis Uppsala!

2005-03-07     Örebro samåker

2004-12-01     Nytt bolag

2004-10-25     Samarbete ger fler möjlighet att samåka

2004-10-01     Nytt telefonnummer till Vägverket

2004-09-24     I staden utan min bil

2004-04-30     Alkolås-erbjudande till 100 nybilsköpare

2004-03-25     Framgångar för samåkning i Karlstad

2004-03-04     Svensk Samåkningstjänst växer

2004-02-29     Luftföroreningar kan vara farligare för hjärtat än för luftvägarna

2004-02-29     Ett år med trängselavgifter - sen då?

2004-01-22     Grattis Sundsvall!

2004-01-20     Grattis Stockholm!

2003-10-03     Datessa debatterade på Rosenbad

2003-10-02     Datessa deltog i miljökonferens på Rosenbad

2003-09-22     Karlstad samåker

2003-06-16     Hurra - vi har antagits som medlem i Svenska Miljönätet!

2003-05-26     Scania redo

2003-05-23     Samåkning - Aktuellt ämne på årets Ecomm

2002-10-24     AstraZeneca satsar på samåkning

2002-10-22     Södertälje samåker

2002-08-12     Res smart2005-10-07 Luftis samåker

Senaste tillskottet bland arbetsgivare som anslutit sig till Svensk Samåkningstjänst är Luftfartsverket på Arlanda. Därmed kan Arlanda-personalen leta samåkare med hjälp av Svensk Samåkningstjänst. Arlanda är en stor arbetsplats och trots bussar och Arlandaexpressen är det många som inte kan ta sig till jobbet med kollektivtrafik, för alla dem blir det naturligtvis ett lyft att kunna resa smart genom att samåka.

upp


2005-10-06 Eskilstunaföretag erbjuds samåkning

AstraZeneca underlättar för sin personal att samåka till och från jobbet, i tjänsten och på fritidsresor. Under lunchseminarium onsdagen den 26 oktober berättar Birgitta Thorsin, SHE, AstraZeneca, om deras erfarenheter, både för- och nackdelar.

Svensk Samåkningstjänst ger en praktisk bild av hur det kan fungera på ert företag och presenterar programmet som matchar pendlare med samma resväg.

Den chef som kommer med samåkning i dag lär bli poppis, när personalen med några musklick kan hitta samåkare och halvera pendlingskostnaden.

Välkommen till detta seminarium som ger svar på dina frågor - samtidigt som du bjuds på lunch. Anmälan till Anna Bergqvist, anna.bergqvist@eskilstuna.se. Tel 016-10 24 43 senast 19 oktober.

upp


2005-10-05 Landstingspersonal i Örebro på hugget

Nu kan även landstingspersonal i Örebro leta samåkare. Starskottet gick den 4 oktober och under loppet av en arbetsdag registrerade drygt 20 personer resor. Tillsammans med kommunens bilister är det inte många till som behövs innan ensamåkarna kan börja samåka. Miniminivån för att hitta samåkare ligger runt 100 personer.

upp


2005-09-23 Eskilstuna samåker

22 september gick startskottet för samåkningsförmedling i Eskilstuna. Nu kan kommunens medarbetare bli smarta resenärer - med fler i varje bil halveras resekostnaden i en handvändning. Språkröret Maria Wetterstrand (mp) och miljökommunalrådet Benny Karlsson (s) invigde genom att boka en resa.

upp


2005-09-19 Grattis Uppsala!

1 september anslöt sig Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun till Svensk Samåkningstjänst. På mindre än 2 veckor sprängdes 100-personers-vallen och de första bilisterna har hittat varandra och börjat samåka.

upp


2004-03-07 Örebro samåker

Fler arbetsgivare upptäcker fördelarna med samåkning. Närmast på tur att leta efter samåkare är örebroarna när kommunen nu tecknat avtal som ger de anställda tillgång till Sveriges i särklass största samåkningsförmedling. Vill du också hjälpa dina anställda att samåka? Kontakta Lars Pousette 08 550 100 55.

upp


2004-12-01 Nytt bolag

Sedan december 2004 är Svensk Samåkningstjänst ett eget bolag inom Datessa-koncernen.

upp


2004-10-25 Samarbete ger fler möjlighet att samåka

Tack vare ett samarbete mellan Vägverket Region Mälardalen, Svensk Samåkningstjänst och ett antal kommuner i Vägverkets region kommer ytterligare 50.000 personer att få tillgång till Samåkningstjänst under kommande året.

upp


2004-10-01 Nytt telefonnummer till Vägverket

1 oktober öppnade Vägverket sin nya webbplats, samtidigt infördes ett nytt telefonnummer, gemensamt för hela landet, 0771- 119 119. Den nya webbplatsen är mer överskådlig än den gamla och dessutom finns interaktiva assistentenen Anna som svarar på frågor. Via den nya webbplatsen kan man sköta många kontakter med Vägverket, bland annat ställa av bilen.

upp


2004-09-24 I staden utan min bil

Trafikveckan "I stan utan min bil 2004" är avslutad. På många platser in landet genomfördes aktiviteter för att visa "hållbara transporter". På några orter presenterades Svensk Samåkningstjänst som en möjlighet att minska ensamåkandet i bil.

upp


2004-04-30 Alkolås-erbjudande till 100 nybilsköpare

En storsatsning görs nu i Västerbotten för få alkolås i privata personbilar.
Bilägaren betalar knappt 4.000:- för alkolåset och får dessutom fri försäkring ett halvt år. Ordinarie pris på enbart alkolåset är drygt 20.000:-.

Med ett alkolås kan bilföraren vara säker på att bilen inte körs av någon onykter, varken av bilägaren själv eller eventuell biltjuv.
Att priset kunnat pressas så mycket är tack vare ett samarbete mellan bland annat Vägverket, Folksam, en bilförsäljare och ett företag som säljer alkolås.

upp


2004-03-25 Framgångar för samåkning i Karlstad

På sex månader har Karlstadsbornas intresse för samåkning ökat så bra att efter senaste kampanjen letar drygt 100 personer efter en samåkningspartner. De första bilisterna har också hittat varandra och börjat samåka.

Fyra arbetsgivare är anslutna och de jobbar nu vidare med olika kampanjer för att personal runt om i Värmland ska kunna resare smartare till och från jobbet, på tjänsteresan och fritidsresan.
Samtidigt är siktet inställt på att fler arbetsgivare ska erbjuda sina anställda att använda Svensk Samåkningstjänst.

upp


2004-03-04 Svensk Samåkningstjänst växer...

...och vi har därför rekryterat ett antal återförsäljare. Men vi behöver fler! Skulle det passa dig att sälja Svensk Samåkningstjänst? Du jobbar som egen företagare för Svensk Samåkningstjänst i din region, på provisions-basis. Du bearbetar själv dina kontakter via personliga besök och telefonsamtal.
Vi tror att du lever för det här med försäljning av en av landets bästa miljötjänster. Vi förutsätter att du är miljömedveten samt har god dator- och Internetvana.

När det gäller frågor om Svensk Samåkningstjänst:
VD Lars Pousette, 08 550 100 55.

Du kan också maila: förnamn.efternamn@samakningstjanst.se Vi skriver inte ut mailadressen eftersom vi vill försöka undvika spam.

I din ansökan vill vi ha ett personligt brev och CV. Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt. Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, till adress Datessa, Lovisinsgatan 3, 151 73 Södertälje.

upp


2004-02-29 Luftföroreningar kan vara farligare för hjärtat än för luftvägarna

Tidigare har läkarna trott att förorenad luft i första hand ställer till med sjukdomar i luftvägarna, men en ny studie från Utah i USA visar att luftföroreningar är en allvarlig orsak till hjärtsjukdomar. Det här beror på smutspartiklar i luften som ger inflammationer som i sin tur snabbar på åderförkalkningen. Nästa år kommer nya direktiv från EU som kräver betydligt renare luft i storstadsområden. - Och trots att svenska storstäder som Stockholm anses ha relativt frisk luft, kommer vi att ha svårt att nå målen, säger docent Tom Bellander vid Arbets- och miljömedicin i Stockholms Landsting till Ekot.
Läs mer: Sveriges Radio.

upp
2004-02-29 Ett år med trängselavgifter

Minskade intäkter, minskad personal och förändrade öppettider. Den bilden ger detaljhandlarna i London efter ett år med trängselavgifter. Dessutom överväger vart tredje företag att flytta ut ur avgiftszonen. Svenska Dagbladet citerar den andra undersökningen som gjorts sedan trängselavgifterna infördes i februari 2003.
Svenska Dagbladets artikel.

upp

2004-01-22 Grattis Sundsvall

Sedan den 22 januari, är det lättare att samåka i Sundsvall. Då introducerades Svensk Samåkningstjänst i Västernorrland. Bilister som är anställda av Sundsvalls kommun och kommunens bolag kan använda tjänsten för att söka efter reskompisar.

-Genom det här hoppas vi att att samåkning ska bli ett alternativ till den egna bilen när busstrafiken inte stämmer med arbetstiden eller dit busstrafiken inte når, säger Marie-Louise Henriksson, på Sundsvalls kommun.

Middag för två får den samåkare som har tur i lotteriet i mars. Alla som anmäler sig under de två första månaderna får vara med i utlottningen. Dessutom vinner alla samåkare bättre miljö, längre bränslekostnad och kul på vägen till och från jobbet.

upp


2004-01-20 Grattis Stockholm

Samtidigt som eleverna i Stockholm började skolan efter jullovet blev det klart att börja provåka de nya bränslecellsbussar. Bussarna drivs med vätgas och avgaserna består av vattenånga. Under 6 månader kan man åka gratis på en slinga i innerstan. Om allt går enligt planerna ska bussarna därefter sättas in i den vanliga linjetrafiken för att prövas under två år. Bussarna är tillverkade av Daimler-Chrysler.

upp
2003-10-03 Datessa debatterade på Rosenbad

Workshopen "Den intelligenta staden" 2-3 oktober avslutades med en paneldebatt där Birgit Sievers, Datessa var en av sju debattörer. Birgit förde in samtalet på samåkning:

- Vi märker att Svensk Samåkningstjänst ligger helt rätt i tiden. Samåkning i sig har människan sysslat med sedan Hedenhös, men tidigare valde vi kanske att åka med en granne eller en arbetskamrat som bor nära oss.
Tack vare IT kan vi hitta reskamrater bortanför det egna kvarteret, så som exempelvis personal hos Södertälje kommun respektive AstraZeneca har hittat varandra.
- Det hade de inte kunna göra på samma lätta sätt för 10 år sedan, sa Birgit Sievers och underströk vikten av att det skapas fler ekonomiska morötter för att bilister ska förmås samåka.

upp


2003-10-02 Datessa deltog i miljökonferens på Rosenbad

2-3 oktober arrangerades på uppdrag av regeringen workshopen "Den intelligenta staden - IT och miljö i transport och bebyggelse".
Workshopen inriktades på minskad energianvändning i trafiken och våra bostäder.Det finns också en tanke att IT-lösningarna för miljön ska kunna bli en ny exportvara från Sverige. Lars Pousette och Birgit Sievers berättade om den erfarenhet Datessa har kring "IT, samåkning och miljö" genom Svensk Samåkningstjänst. Miljöminister Lena Sommestad deltog också i workshopen.

Alla idéer som kläcktes under dessa dagar ställs nu samman. Ett förslag som rör samåkning, och som skickas vidare till riksdagspolitikerna, är att alla som samåker ska få göra avdrag för egen bil i deklarationen. En del av idéerna kommer också att presenteras vid Nordiska ministerrådets miljöteknikkonferens i december.

upp


2003-09-22 Karlstad samåker

Svensk Samåkningstjänst används nu även i Karlstad. Arbetsgivare som anslutit företaget till systemet är Karlstads kommun, Länsstyrelsen, Karlstads Universitet och Landstinget.

Är du arbetsgivare i Karlstad och vill erbjuda personalen att leta efter samåkare? Är du anställd och ser fördelarna med samåkning? Kontakta Birgit Sievers, tel 073-317 71 39 eller 0390-560 00 för information om anslutning, kostnader m.m.

upp


2003-06-16 Hurra - vi har antagits som medlem i Svenska Miljönätet!

Datessa har genom Svensk Samåkningstjänst anslutits till Svenska Miljönätet.

Med hjälp av Svenska Miljönätets sökmotor är det lätt att hitta miljöinformation, det man hittar den vägen har som regel högre kvalité än det som finns att få via andra sökmotorer. Till exempel kan man inte köpa sig en plats högt upp i Miljönätets träfflista.

- Det är bra för Miljönätet att Datessa är medlem. Ju mer kvalitétsinformation som vår sökrobot kan leta bland, desto fler relevanta dokument kan vi erbjuda den som söker miljöinformation på Internet, förklarar Jan Holmgren, webmaster Svenska Miljönätet.

- Genom det här hoppas vi att fler ska hitta både Svensk Samåkningstjänst och den information vi bjuder på. Med fler i bilen blir det bättre för alla, säger Lars Pousette, VD för Datessakoncernen.

upp


2003-05-26 Scania redo

Scania skriver avtal för att personalen ska kunna använda Svensk Samåkningstjänst.
I och med det kan Scanias personal, drygt 10.000 personer i hela landet, använda tjänsten.
- Mer samåkning innebär mindre utsläpp från våra persontransporter. Det är också huvudskälet till att vi uppmuntrar samåkning, berättar Lena Abrahamsson, miljökoordinator på Scania.
Samåkning kan även bidra till ökad trafiksäkerhet. Färre bilar på vägarna minskar ju olycksrisken.
- Det finns också studier som visar att man blir en säkrare bilförare om man har resesällskap. Koncentrationen ökar och tröttheten minskar, säger Lena Abrahamsson.

upp


2003-05-23 Samåkning - Aktuellt ämne på årets Ecomm

Svensk Samåkningstjänst presenterades på årets Ecomm, European Conference On Mobility Management, i Karlstad, den 21-23 maj. Ecomm är en årlig konferens inom trafikmiljöområdet med syfte att utveckla, sprida och öka kunskapen om mobility management. Under Ecomm-dagarna träffades trafik- och miljöfolk från hela Europa.

upp2002-10-24 AstraZeneca satsar på samåkning

Sedan mitten av oktober använder personal hos AstraZeneca och AstraTech i Mölndal Svensk Samåkningstjänst. Om du är arbetsgivare i Mölndal och vill dra ett strå till miljöstacken genom att erbjuda din personal att samåka är du välkommen att kontakta Birgit Sievers tel 0390-560 00.
Tjänsten demonstrerades den 30 oktober för Mölndals miljöchefer i samband med en nätverksträff hos Klippan AB i Mölndal.

upp2002-10-22 Södertälje samåker

Nu är Svensk Samåkningstjänst igång i Södertälje kommun. Om du vill erbjuda dina anställda att leta samåkare via Svensk Samåkningstjänst, eller se hur tjänsten fungerar, är du välkommen att kontakta Birgit Sievers.

Svensk Samåkningstjänst är ett smart sätt för arbetsivaren att hjälpa de anställda att leta efter någon att samåka med till och från jobbet. Samåkningstjänst kan även användas för fritidsresor och tjänsteresor.

upp


2002-08-12 Res smart

Svensk Samåkningstjänst visades i Södertälje under Södertäljefesten. I kommunens miljötält kunde intresserade se hur lätt det är att leta efter en samåkare. Att samåka är ett smart sätt att spara pengar, tid, miljö, hälsa och samtidigt ha roligt på väg till och från jobbet. De största arbetsgivarna i Södertälje: AstraZeneca, Scania och Södertälje kommun, förbereder sig nu för att ansluta sig till tjänsten.

upp


Svensk Samåkningstjänst       Tel huvudkontor 08-550 100 55       support@samakningstjanst.se
Senast uppdaterad: 2005-10-11